Chính tả - Tuần 13 trang 57

Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê theo nghĩa dưới đây:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có  hoặc  theo nghĩa dưới đây :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây

a)

- rối: ................................................

- dối: ...............................................

- rợ: ................................................

- dợ: ................................................

b)

- mỡ: ................................................

- mở: ................................................

- nữa: ...............................................

- nửa: ...............................................

Lời giải chi tiết:

a)

rối : Cuộn chỉ bị rối.

- dối : Bố em dặn: nói dối là không tốt.

rạ : Cánh đồng cắt hết lúa chỉ còn trơ gốc rạ.

dạ : Nói chuyện với người lớn phải vâng dạ lễ phép.

b)

mỡ : Bé không thích ăn thịt mỡ.

mở : Bé mở cửa mời bạn vào nhà chơi.

nữa : Ăn hết bánh bé vẫn còn muốn ăn thêm nữa.

nửa : Bé để dành một nửa số kẹo cho em.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close