Tiết 1 - Tuần 35 trang 70

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...) :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...) :

a) Khi nào các bạn về quê thăm ông bà nội ?

...............................................................

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

..............................................................

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

..............................................................

Lời giải chi tiết:

a) 

- Bao giờ các bạn về quê thăm ông bà nội ?

Tháng mấy các bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) 

Lúc nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

Tháng mấy bạn được đón Tết Trung thu ?

c) 

Bao giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Mấy giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Câu 2

 Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

     Bố mẹ đi vắng ở nhà chỉ có Lan và em Huệ Lan bày đồ chơi ra dỗ em em buồn ngủ Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm, ngắt nhịp và điền dấu chấm vào chỗ trống thích hợp. Sau dấu chấm phải viết hoa.

Lời giải chi tiết:

    Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close