Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 33

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và tìm những từ chỉ hoạt động, trạng thái.

Lời giải chi tiết:

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Câu 2

Chọn từ thích hợp (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) điền vào chỗ trống trong bài đồng dao dưới đây :

  Con mèo, con mèo

  ... theo con chuột

... vuốt, ... nanh

    Con chuột ... quanh

   Luồn hang ... hốc.

Phương pháp giải:

Em dựa vào hoạt động bắt chuột của mèo để điền từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Con mèo, con mèo

   Đuổi theo con chuột

  Giơ vuốt, nhe nanh

      Con chuột chạy quanh

    Luồn hang luồn hốc.

Câu 3

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close