Tập làm văn - Tuần 7 trang 30

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo :

Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân:

.............................................................

.............................................................

Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo:

.............................................................

.............................................................

 Tường: .................................................

.............................................................

.............................................................

 Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà em khoe với mẹ:

.............................................................

.............................................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lời đối thoại của mỗi người trong bức tranh và điền vào chỗ trống để hoàn thành câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

   Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân:

- Tớ quên không mang bút. Cậu cho tớ mượn nhé ?

   Vân nói:

- Tớ chỉ có một cái bút. Làm sao bây giờ ?

   Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo:

- Em cầm lấy mà dùng, ngày mai đừng quên bút nữa nhé !

   Tường đưa hai tay nhận bút và nói:

- Em cảm ơn cô ạ !

    Tường tập trung làm bài cùng cả lớp.

    Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà em khoe với mẹ:

- Nhờ bút của cô giáo, con làm bài được 10 điểm.

   Mẹ mỉm cười và nói:

- Mẹ rất vui vì con được điểm 10. Con nhớ cảm ơn cô giáo nhé!

Câu 2

Viết lại thời khoá biểu ngày mai của lớp em :

Thứ .....................

Các môn học: 

.................................... ....................................
.................................... ....................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát thời khóa biểu của mình và kể tên các môn học của ngày mai.

Lời giải chi tiết:

Thứ ba

Các môn học :

Tiếng Việt                           Thể dục

Toán                                   Mĩ thuật

Câu 3

Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

b) Đó là những tiết gì ?

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

Lời giải chi tiết:

a) Ngày mai có mấy tiết ?

-  Ngày mai có 4 tiết.

b) Đó là những tiết gì ?

-  Đó là các tiết: Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Mĩ thuật.

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

-  Em cần mang những quyển sách là: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật đến trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close