Chính tả - Tuần 19 trang 1

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

- (Trăng) Mồng một ...ưỡi trai,

   Mồng hai ...á ...úa.

- Đêm tháng ....ăm chưa ....ằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:

- Kiến cánh vỡ  bay ra

  Bao táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nay bông to

  Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

Lời giải chi tiết:

a)

- (Trăng) Mồng một lưỡi trai

   Mồng hai lá lúa.

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) 

- Kiến cánh vỡ tổ bay ra

  Bão táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nảy bông to

  Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.  

Câu 2

Tìm trong Chuyện bn mùa (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống : 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close