Chính tả - Tuần 28 trang 45

Giải bài tập Chính tả - Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây :

- Bắt đầu bằng s:

M : sắn, ...................................

- Bắt đầu bằng x:

M : xà cừ, ................................

b) Viết vào chỗ trống các tiếng có vần in hoặc inh, có nghĩa như sau :

- Số tiếp theo số 8 : .......

- (Quả) đã đến lúc ăn được : .......

- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : .......

Lời giải chi tiết:

a) Tên các loài cây:

- Bắt đầu bằng s : sấu, si, sim, sen, súng, su su, sung, sả,...

- Bắt đầu bằng x : xoài, xoan, xương rồng, xà lim, xuống thuyền,...

b) 

- Số tiếp theo số 8 : chín

- (Quả) đã đến lúc ăn được : chín

- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : thính

Câu 2

Gạch dưới những tên riêng chưa viết hoa trong đoạn thơ sau. Viết lại các tên y cho đúng.

              Ta đi giữa ban ngày

              Trên đường cái ung dung ta bước

              Đường ta rộng thênh thang tám thước

              Đường bắc sơn, đình cả, thái nguyên

              Đường qua tây bắc, đường lên điện biên

              Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

Lời giải chi tiết:

              Ta đi giữa ban ngày

              Trên đường cái ung dung ta bước

              Đường ta rộng thênh thang tám thước

              Đường bắc sơnđình cả, thái nguyên

              Đường qua tây bắc, đường lên đin biên

              Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

Viết lại: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close