Chính tả - Tuần 12 trang 54

Điền ng hoặc ngh:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ng hoặc ngh:

...ười cha, con ...é,  suy ...ĩ, ...on miệng

Phương pháp giải:

Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

Lời giải chi tiết:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con ...ai, cái ...ai, ...ồng cây, ...ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c...´, c...´ con, lười nh...´, nhút nh...´

Lời giải chi tiết:

a) con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close