Luyện từ và câu - Tuần 14 trang 62

Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

Lời giải chi tiết:

Các từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em: đùm bọc, thương yêu, quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc, chiều chuộng, sẻ chia,...

Câu 2

Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

anh

khuyên bảo

anh

chị

chăm sóc

chị

em

trông nom

em

chị em

giúp đỡ

nhau

anh em

 

 

 

Ai

làm gì ?

M : Chị em

giúp đỡ nhau.

Lời giải chi tiết:

- Anh khuyên bảo em.

- Anh em khuyên bảo nhau.

- Chị chăm sóc em.

- Chị em chăm sóc nhau.

- Anh em giúp đỡ nhau.

- Chị trông nom em.

- Anh trông nom em.

- Chị khuyên bảo em.

Câu 3

Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

    Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà □

    Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu □

    Bé đáp :

- Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cùng chưa biết đọc □ 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Con đọc kĩ các câu đứng trước ô trống xem đó là câu kể hay câu hỏi, sau đó điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

    Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

    Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ?

    Bé đáp:

- Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close