Luyện từ và câu - Tuần 24 trang 23

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó (tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :

Cáo …………….

Gấu …………….

Thỏ …………….

Sóc ……………………

Nai ……………………

Hổ (cọp) …………..

Lời giải chi tiết:

Cáo tinh ranh

Gấu tò mò

Thỏ nhút nhát

Sóc nhanh nhẹn

Nai hiền lành

Hổ (cọp) dữ tợn

Câu 2

Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống :

a) Dữ như ……………            c) Khoẻ như ……………

b) Nhát như …………..          d) Nhanh như ………….

(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)

Lời giải chi tiết:

a) Dữ như hổ (cọp)             c) Khỏe như voi

b) Nhát như thỏ                  d) Nhanh như sóc

Câu 3

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào  :

    Từ sàng sớm □ Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú  Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang □ Ngoài đường □ người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú □ trẻ em chạy nhảy tung tăng.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn, chú ý:

- Điền dấu chấm để kết thúc câu.

- Điền dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu.

Lời giải chi tiết:

    Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close