Chính tả - Tuần 7 trang 28

Điền ui hoặc uy:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Điền ui hoặc uy:

b... phấn,    h... hiệu,    v... vẻ,    tận t...

Lời giải chi tiết:

bụi phấn,    huy hiệu,    vui vẻ,    tận tụy 

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò ...ả,   ...ả lại,    con ...ăn,    cái ...ăn

b) iên hoặc iêng

t...´ nói,        t...´ bộ,

lười b...´,      b...´ mất

Lời giải chi tiết:

a) tr hoặc ch

giò chả,    trả lại,    con trăn,    cái chăn

b) iên hoặc iêng

tiếng nói,      tiến bộ,                            

lười biếng,     biến mất

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close