Tiết 7 - Tuần 27 trang 40

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

□ sơn ca

□ khô cả họng

□ vì khát

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

□ vì mưa to

□ nước suối dâng

□ ngập hai bờ

Phương pháp giải:

Em hãy tìm bộ phận chỉ nguyên nhân trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

× vì khát

b) Vì mưa to, nước dâng ngập hai bờ.

× vì mưa to

Câu 2

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

.............................................................

b) Vì mi chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

.............................................................

Phương pháp giải:

Để hỏi về nguyên nhân trong câu, em sử dụng câu hỏi: vì sao ? (tại sao ?)

Lời giải chi tiết:

a)  Bông cúc héo lả đi vì sao ?

b)  Vì sao đến mùa đồng ve không có gì ăn ?

Câu 3

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

Em đáp : ..............................................................

b) Khi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng.

Em đáp : ..............................................................

c) Khi mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

Em đáp : ..............................................................

Phương pháp giải:

Em đáp lại lời đồng ý với thái độ vui mừng, lễ phép (với người lớn tuổi).

Lời giải chi tiết:

a) Em đáp : Em cảm ơn thầy đã nhận lời ạ.

b) Em đáp : Thật hay quá. Chúng em cảm ơn thầy (cô) ạ!

c) Em đáp : Thích quá. Con cảm ơn mẹ ạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close