Tiết 2 - Tuần 35 trang 71

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh                                                 

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

                                                                

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ màu sắc là:

Em vẽ làng xóm                                             

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

                                                                

Câu 2

Đặt hai câu, mỗi câu có mộtừ em vừa tìm được ở bài tập 1.

a) .................................

b) .................................

Lời giải chi tiết:

a) Hàng cây xanh ngắt, tỏa bóng mát cho sân trường em.

b) Lá cờ tổ quốc đỏ thắm bay giữa bầu trời.

Câu 3

Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho mỗi câu sau :

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

b) Vào những đêm có trăng sao, luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ.

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

Phương pháp giải:

Câu hỏi có cụm từ khi nào cùng để hỏi về thời gian trong câu.

Lời giải chi tiết:

a)   Khi nào trời rét cóng tay ?

b)  Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c)  Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d)  Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close