Luyện từ và câu - Tuần 2 trang 7

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các từ

Có tiếng học

Có tiếng tập

M : học hành, ...

M : tập đọc,...

Lời giải chi tiết:

Có tiếng học

Có tiếng tập

 học tập, học hỏi, học giỏi, học sinh, chăm học, ăn học,...

 tập viết, tập vẽ, tập tô, học tập, luyện tập, tập làm văn, tập thể dục,...

Câu 2

Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1

Phương pháp giải:

- Em là học sinh lớp 2A.

- Bạn Ngọc rất chăm chỉ học tâp.

- Bạn Khang rất chịu khó học hỏi.

Câu 3

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:

M: Con yêu mẹ ⇒ Mẹ yêu con

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

..........................................................

b) Thu là bạn thân nhất của em.

..........................................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đảo lại trật tự các từ trong mỗi câu, lưu ý: không thêm hoặc bớt từ.

Lời giải chi tiết:

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

- Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ

b) Thu là bạn thân nhất của em.

- Em là bạn thân nhất của Thu. 

- Bạn thân nhất của Thu là em.

- Bạn thân nhất của em là Thu.

Câu 4

Đặt dấu câu thích hợp vào □ cuối mỗi câu sau:

- Tên em là gì □

- Em học lớp mấy □

- Tên trưòng của em là gì □

Phương pháp giải:

Gợi ý: Những câu trên là câu hỏi, em hãy đặt dấu thích hợp sau mỗi câu đó.

Lời giải chi tiết:

- Tên em là gì ?

- Em học lớp mấy ?

- Tên trường của em là gì ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close