Tiết 1 - Tuần 18 trang 77

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Các từ chỉ sự vật bao gồm: con người, cây cối, con vật, đồ vật,...

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ sự vật là: 

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửaruộng đồnglàng xóm, núi non.

Câu 2

Viết bản tự thuật theo mẫu đã học:

Tự thuật

Họ và tên : ...............................

Nam, nữ: ..................................

Ngày sinh : ...............................

Nơi sinh : ..................................

Quê quán: ................................

Nơi ở hiện nay : ........................

Học sinh lớp : ...........................

Trường :...................................

......., ngày ....... tháng ....... năm ....... 

Người tự thuật

...............................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tham khảo lại bản tự thuật của bạn Thanh Hà (Tiếng Việt 2-tập 1, trang 7) và điền đầy đủ, chính xác thông tin của mình vào bản tự thuật.

Lời giải chi tiết:

Tự thuật

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lam

Nam, nữ : Nữ.

Ngày sinh : 09/05/2011

Quê quán : Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nơi ở hiện nay : Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Học sinh lớp : 2B

Trường : Tiểu học Kim Đồng

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 1 năm 2019

Người tự thuật

Lam

Nguyễn Ngọc Lam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close