Tiết 3 - Tuần 35 trang 72

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mi câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm trong câu.

Lời giải chi tiết:

a)  Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?

b)  Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?

c)  Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d)  Chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu ?

Câu 2

Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau :

     Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này □ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào □

     Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng □ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào □

Phương pháp giải:

- Dấu chấm hỏi đặt sau mỗi câu hỏi.

- Dấu phẩy dùng để ngăn các ý trong câu.

Lời giải chi tiết:

     Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ?

     Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close