Tập làm văn - Tuần 4 trang 17

Viết 3 - 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau:

- Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

- Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

- Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em nói lời cảm ơn với thái độ hòa nhã, lịch sự, lễ phép với người lớn.

Lời giải chi tiết:

- Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

   Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng !

- Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

   Em cảm ơn cô, ngày mai em sẽ mang sách đầy đủ ạ.

- Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

   Anh cảm ơn em, em ngoan quá !

Câu 2

Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:

- Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

- Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

- Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em nói lời xin lỗi với thái độ ăn năn, lịch sự, lễ phép với người lớn.

Lời giải chi tiết:

- Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

  Xin lỗi bạn, mình vô ý quá !

- Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

  Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ lời mẹ dặn.

- Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

  Cháu xin lỗi cụ, cụ có sao không ạ ?

Câu 3

Viết 3 - 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp: 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát hoạt động và thái độ của mỗi người trong tranh để nói lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Mẹ mua cho Lan một con gấu bông. Lan đưa hai tay nhận và nói:

- Con gấu bông đẹp quá ! Con cảm ơn mẹ!

Tranh 2: Nam mải nô đùa làm vỡ bình hoa của mẹ. Nam khoanh tay đứng trước mặt mẹ và nói:

- Con xin lỗi mẹ ! Lần sau con sẽ chú ý hơn ạ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close