Chính tả - Tuần 3 trang 10

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

...ày tháng,  ...ỉ ngơi

...ười bạn, ...ề nghiệp

Phương pháp giải:

- Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Điền ng khi đứng trước các âm còn lại.

Lời giải chi tiết:

ngày tháng,  nghỉ ngơi

người bạn,  nghề nghiệp

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây ...e,  mái ...e, ...ung thành, ...ung sức

b) đổ hoặc đỗ

... rác,  thi ...,  trời ... mưa,  xe ... lại

Lời giải chi tiết:

a) tr hoặc ch

cây tre, mái che, trung thành, chung sức

b) đổ hoặc đỗ

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close