Chính tả - Tuần 23 trang 20

Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đil hoặc n vào chỗ trống :

...ăm gian ...ều cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ...oè

        ...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

          ...àn ao lóng ...ánh bóng trăng ...oe.

Lời giải chi tiết:

Năm gian lều cỏ thấp le te

   Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

            Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

         Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Câu 2

Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close