Luyện từ và câu – Tuần 19 trang 2

1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa :

Phương pháp giải:

Mỗi mùa trong năm kéo dài 3 tháng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Dựa vào lời bà Đất (Chuyện bốn mùa), viết các ý sau vào bảng cho đúng :

a) Cho trái ngọt, hoa thơm

b) Làm cho cây lá tươi tốt

c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi náy lộc

e) Làm cho trời xanh cao

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

......................

......................

......................

 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

 

......................

......................

......................

 

Phương pháp giải:

Em hãy đọc kĩ lời Bà Đất trong đoạn 2 và điền ý đúng vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

b) Làm cho cây lá tươi tốt

 

a) Cho trái ngọt, hoa thơm

c) Nhắc học sinh

nhớ ngày tựu trường

e) Làm cho trời xanh cao

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc

Câu 3

 Trả lời các câu hỏi sau :

a) Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

..................................................

b) Khi nào học sinh tựu trường ?

..................................................

c) Mẹ thường khen em khi nào ?

..................................................

d) Ở trường, em vui nhất khi nào ?

:  trường em vui nhất khi được điểm tốt.

..................................................

Lời giải chi tiết:

a)

-  Cuối tháng năm, học sinh được nghỉ hè.

-  Đu tháng sáu, học sinh được nghỉ hè.

b) 

-  Đầu tháng chín, học sinh tựu trường.

-  Cuối tháng tám, học sinh tựu trường.

c) 

-  Mẹ thường khen em khi em ngoan, chăm học.

d) 

-  Ở trường, em vui nhất khi được điểm mười.

-  Ở trường em vui nhất khi được cô khen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close