Chính tả - Tuần 33 trang 63

Chọn 1 trong 2 bài tập :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn 1 trong 2 bài tập:

Câu 1

Đin vào chỗ trống s hoặc x :

  - Đông ...ao thì nắng, vắng ...ao thì mưa.

  - Con công hay múa

     Nó múa làm ...ao ?

     Nó rụt cổ vào

     Nó ...oè cánh ra.

  - Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ ...uống ao

    Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

    Có ...áo thì ...áo nước trong

Chớ ...áo nước đục đau lòng cò con.

Lời giải chi tiết:

 - Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

 - Con công hay múa

   Nó múa làm sao ?

   Nó rụt cổ vào

   Nó xoè cánh ra.

        - Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

         Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

         Có xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.

Câu 2

Đin vào chỗ trống  hoặc i :

     Thuỷ Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm ch..´..m, t..´..ng nói d.ˌ..u dàng, dễ thương. Như một cô t...n bé nhỏ, Thuỷ T...n thích giúp đỡ mọi người, kh..´..n ai cũng yêu quý.

Lời giải chi tiết:

     Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm chím, tiếng nói du dàng, dễ thương. Như một cô tn bé nhỏ, Thủy Tn thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close