Chính tả - Tuần 25 trang 26

(1) a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

- ...ú mưa 

- ...ú ý 

- ...uyền tin

- ...uyền cành

- ...ở hàng

- ...ở về

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

số chă 

số le  

chăm chi 

lỏng leo

mệt moi

buồn ba

Lời giải chi tiết:

a) 

trú mưa 

chú ý 

truyền tin

chuyền cành

chở hàng

trở về

b) 

số chẵ 

số lẻ  

chăm chỉ

lỏng lẻo

mệt mỏi

buồn 

Câu 2

Tìm từ ngữ:

a) - Chứa tiếng bắt đầu bằng ch :

................................................

- Chứa tiếng bắt đầu bằng tr :

................................................

M : chổi rơm

b) - Chứa tiếng có thanh hỏi :

................................................

- Chứa tiếng có thanh ngã :

................................................

M : ngõ hẹp

Lời giải chi tiết:

a) - Chứa tiếng bắt đầu bằng ch : chim chóc, chăm chỉ, chông chênh, chao đảo, che đậy, chiêng, chung, chai, chải chuốt, chả lụa, chảo, chào cờ, chạy,...

- Chứa tiếng bắt đầu bằng tr : tre, trên, trong, trai, trách, trà trộn, trả bài, trách móc, trái đất, tràn lan, trang trí, truyện tranh, trằn trọc,...

b) - Chứa tiếng có thanh hỏi : trả giá, chả giò, trả bài, tất cả, hỉ hả, cây sả, ra rả, số lẻ, vẻ mặt, cổ áo,...

- Chứa tiếng có thanh ngã : vấp ngã, số chẵn, lí lẽ, chững chạc, mũ nón, tập vẽ, ăn cỗ, giỗ tổ, vỗ tay,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close