Chính tả - Tuần 22 trang 16

Giải bài tập Chính tả - Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tìm tiếng theo yêu cầu ở bên A rồi ghi vào bên B :

A

B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

Lời giải chi tiết:

A

B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rọi,...

: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa,...

: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp,...

: tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ, mỏi,...

: cũng, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ, vỗ, lỗi, lỡ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close