Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc câu chuyện Sáng kiến của bé Hà (SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 78) và tìm những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) của bé Hà.

Lời giải chi tiết:

Những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà: bố, ông bà, mẹ, cô, chú, con, cháu.

Câu 2

Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ người thân khác như: bác, dì, dượng, anh, chị, chú, thím, cậu, mợ,...

Câu 3

Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

...................................

...................................

...................................

 ...................................

...................................

...................................

Lời giải chi tiết:

Họ nội

Họ ngoại

ông nội, bà nội, bác, chú, cô, thím,...

ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, mợ, bác,...

Câu 4

Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

     Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết □ Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không □

     Cậu bé đáp :

- Dạ có □ Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả".

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu trước ô trống để xác định đó là câu kể hay câu hỏi để điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

   Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp một, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?

     Cậu bé đáp :

- Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close