Tiết 8 - Tuần 27 trang 41

Trò chơi ô chữ

Quảng cáo

Đề bài

Trò chơi ô chữ

a) Đin từ vào ô trống theo hàng ngang :

- Dòng 1 : Người cưới công chúa Mị Nương (có 7 chữ cái).

- Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

- Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,... (có 7 chữ cái)

- Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

- Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

- Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

- Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

- Dòng 8 : Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc :

.....................................................

Lời giải chi tiết

a) Điền từ vào ô trống:

b) Từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close