Tập làm văn - Tuần 6 trang 26

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời mỗi câu hỏi sau bằng hai cách theo mẫu:

M: - Em có thích đọc thơ không ?

     - Có, em rất thích đọc thơ.

     - Không, em không thích đọc thơ.

a) Em có đi xem phim không ?

b) Mẹ có mua báo không ?

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

Lời giải chi tiết:

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em sẽ đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim đâu.

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ sẽ mua báo.

- Không, mẹ không mua báo đâu.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.

- Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.

Câu 2

Đặt câu theo mẫu sau (mỗi mẫu 1 câu) :

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em  xa đâu !

c) Trường em đâu  xa !

Lời giải chi tiết:

a) Trường em không xa đâu !

    Bút này không đẹp đâu !

b) Trường em  xa đâu !

    Bút này có đẹp đâu !

c) Trường em đâu  xa !

    Bút này đâu có đẹp !

Câu 3

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Tên tập truyện :.................................

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

 ........

 ........

 ............

 ............

 ...........

 ...........

 ..........

  .......... 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy quan sát mục lục tập truyện thiếu nhi của mình và điền vào mẫu.

Lời giải chi tiết:

Tên tập truyện : Tuyển chọn những truyện cổ tích hay nhất.

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

1

Ba chú Heo con

Tri Thức Việt (dịch)

8

2

Cô bé quàng khăn đỏ

Tri Thức Việt (dịch)

12

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close