Luyện từ và câu - Tuần 23 trang 19

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ, nguy hiểm

Thú không nguy hiểm

 M: hổ, ……………………………

………………………………………

………………………………………

 M: thỏ, ………………………..

………………………………………

………………………………………

Phương pháp giải:

- Thú dữ là loài thú ăn thịt, thường có kích thước to lớn, chúng khá hung dữ và có thể tấn công cả con người.

- Thú không nguy hiểm: chủ yếu là những con thú ăn cỏ, lá cây. Đa số chúng không gây nguy hiểm cho con người.

Lời giải chi tiết:

Thú dữ, nguy him

Thú không nguy hiểm

 M : hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

 M : thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu

Câu 2

Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi :

a) Thỏ chạy như thế nào ?

...........................................................

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?

...........................................................

c) Gấu đi như thế nào ?

...........................................................

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?

...........................................................

Lời giải chi tiết:

a) Thỏ chạy nhanh như bay.

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.

c) Gấu đi chậm chạp, lặc lè.

d) Voi kéo gỗ rất khỏe.

Câu 3

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

Trâu cày rất khoẻ.

M : Trâu cày như thế nào ?

a) Ngựa phi nhanh như bay.

..........................................................

b) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.

..........................................................

c) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

..........................................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Bộ phận in đậm trong câu chỉ đặc điểm của sự vật. Em hãy sử dụng mẫu câu hỏi như thế nào ? để đặt câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ngựa phi như thế nào ?

b) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào ?

c) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close