Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát kĩ mỗi sự vật trong các bức tranh và gọi tên.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh tròn các từ chỉ sự vật có trong bảng sau :


Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tìm các từ chỉ sự vật như: người, con vật, đồ vật, cây cối trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ sự vật có trong bảng là:

Câu 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây :

Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì ?

M: Bạn Vân Anh

......................

là học sinh lớp 2A.

........................

Phương pháp giải:

Em hãy đặt câu dùng để giới thiệu về sự vật.

          Ví dụ câu giới thiệu về người: Mẹ em là cô giáo.

Lời giải chi tiết:

Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì ?
  Con chim trong lồng   là chim họa mi.
  Cuốn sách này    là sách Tiếng Việt.
  Anh Hùng   là vận động viên bơi lội.

Câu 4

Thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu:

Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì ?
Em  ......................................................
 ...................................................... là đồ dùng học tập thân thiết của em

Lời giải chi tiết:

Ai (hoặc cái gì, con gì)

là gì ?

Em

là học sinh lớp 2B.

Cây bút ba tặng

là đồ dùng học tập thân thiết của em.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close