Tiết 3 - Tuần 27 trang 36

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?. Đánh dx vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

 hai bên bờ sông

 hoa phượng vĩ

 nở đỏ rực

b) Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

 chim

 đậu trắng xoá

 trên những cành cây

Gợi ý: Câu hỏi ở đâu? dùng để hỏi về địa điểm.

Trả lời :

a) Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ đỏ rực.

× hai bên bờ sông

b) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

× trên những cành cây

Câu 2

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

……………………………………………………………………

b) Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.

……………………………………………………………………

Gợi ý: Em sử dụng câu hỏi về địa điểm để hỏi: ở đâu ?

Trả lời:

a)  Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu ?

b)  Ở đâu trăm hoa khoe sắc thắm ?

Câu 3

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi bạn xin lỗi vì đã vô ý làm bẩn quần áo em.

Em đáp : ........................................................

b) Khi chị xin lỗi vì đã trách mắng lầm em.

Em đáp : ........................................................

c) Khi bác hàng xóm xin lỗi vì làm phiền gia đình em.

Em đáp : ........................................................

Gợi ý: Em đáp lại lời xin lỗi với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng.

Trả lời: 

a) Em đáp : Không sao đâu. Lần sau cậu cẩn thận hơn nhé !

b) Em đáp : Chị đừng áy náy nữa. Em không buồn đâu chị.

c) Em đáp : Không có gì đâu bác ạ !

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải