Tiết 2 - Tuần 27 trang 35

1. Viết từ ngữ về bốn mùa :

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ ngữ về bốn mùa :

Trả lời:

Câu 2

Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu :

    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ đoạn văn, ngắt hơi đúng để điền dấu chấm. Sau mỗi dấu chấm chú ý viết hoa.

Trả lời :

 Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

 • Tiết 3 - Tuần 27 trang 36

  Tiết 3 - Tuần 27 trang 36

  1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :

 • Tiết 4 - Tuần 27 trang 37

  Tiết 4 - Tuần 27 trang 37

  Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết.

 • Tiết 5 - Tuần 27 trang 38

  Tiết 5 - Tuần 27 trang 38

  1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng :

 • Tiết 6 - Tuần 27 trang 39

  Tiết 6 - Tuần 27 trang 39

  Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :

Gửi bài tập - Có ngay lời giải