Tiết 2 - Tuần 27 trang 35

1. Viết từ ngữ về bốn mùa :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ ngữ về bốn mùa :

Trả lời:

Câu 2

Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu :

    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ đoạn văn, ngắt hơi đúng để điền dấu chấm. Sau mỗi dấu chấm chú ý viết hoa.

Trả lời :

 Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.

Loigiaihay.com


?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải