Chính tả - Tuần 19 trang 4

Giải bài tập Chính tả - Tuần 19 trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên vật trong mỗi tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n

1 ........................  2 ........................ 
3 ........................  4 ........................ 

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

1 ........................  2 ........................ 
3 ........................  4 ........................ 

Trả lời:

a)

1. lá 2. len
3. na 4. nón

b) 

1. tủ 2. gỗ
3. cửa 4. muỗi

 

Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Trả lời:

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải