Chính tả - Tuần 17 trang 75

Điền ao hoặc au vào chỗ trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ao hoặc au vào chỗ trống :

    S... mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g... ngoài đồng, từng đàn s...´ chuyền cành lao x... . Gió rì r... như b...´ tin vui, giục người ta m... đón ch...` xuân mới.

Trả lời:

    Sau mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về, Trên cây gạo ngoài đồng, từng đàn sáo chuyền cành lao xao. Gió rì rào như báo tin vui, giục người ta mau đón chào xuân mới.

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi:

- bánh ...án, con ...án, ...án giấy

- ...ành dụm, tranh ...ành, ...ành mạch

b) Điền vào ô trống từ có tiếng chứa vần et hoặc ec có nghĩa dưới đây :

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi:

- Bánh rán, con gián, dán giấy

dành dụm, tranh giành, rành mạch

b) Điền vào ô trống từ tiếng chứa vần et hoặc ec theo nghĩa dưới đây :

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải