Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Cụm danh từ - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Cụm danh từ. Câu 1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

 • pic

  Soạn bài Cụm danh từ trang 116 SGK Văn 6

  Soạn bài Cụm danh từ trang 116 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 2: So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

 • Quảng cáo