Quảng cáo
 • Lý thuyết Tích của vecto mới một số

  1. TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ 2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Vecto trong mặt phẳng tọa độ

  1. TỌA ĐỘ CỦA MỘT VECTO 2. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTO

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Lý thuyết Các khái niệm mở đầu

  1. KHÁI NIỆM VECTƠ 2. HAI VECTƠ CÙNG PHƯƠNG, CÙNG HƯỚNG, BẰNG NHAU

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Tích vô hướng của hai vecto

  1. GÓC GIỮA HAI VECTO 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mở đầu trang 46

  Nhiệt độ và gió là hai yếu tố luôn cùng được đề cập trong các bản tin dự báo thời tiết. Tuy nhiên, nhiệt độ là đại lượng chỉ có độ lớn, còn gió có cả hướng và độ lớn. Với một đơn vị đo, ta có thể dùng số để biểu diễn nhiệt độ. Đối với các đại lượng gồm hướng và độ lớn như vận tốc gió thì sao? Ta có dùng đối tương toán học nào để biểu diễn chúng?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 47

  Một con tàu khởi hành từ đảo A, đi thẳng về hướng đông 10 km rồi đi thẳng tiếp về hướng nam thì tới đảo B (h.4.2) Cho tam giác đều ABC với cạnh có độ dài bằng a. Hãy chỉ ra các vectơ có độ dài bằng a và có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 47, 48, 49, 50

  Quan sát các làn đường trong Hình 4.5 và cho biết những nhận xét nào sau đây là đúng. Xét các vectơ cùng phương trong Hình 4.7. Hai vectơ Cho hình thang cân ABCD với hai đấy AB, CD, AB < CD. Hãy chỉ ra mỗi quan hệ về đồ dài Trong các điều kiện dưới đây, chọn điều kiện cần và đủ để một điểm M nằm giữa hai điểm phân biệt A và B,

  Xem lời giải
 • Bài 4.1 trang 50

  Cho 3 vectơ a, b, cđều khác 0. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

  Xem lời giải
 • Bài 4.2 trang 50

  Trong Hình 4.12, hãy chỉ ra các vecto cùng phương, các cặp vecto ngược hướng và các cặp vecto bằng nhau.

  Xem lời giải
 • Bài 4.1 trang 50

  Chứng minh rằng tứ giác ABCD là một hình bình hành khi và chỉ khi BC = AD.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo