Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài tập Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 12 hay nhất.

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com