Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 75 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 75 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế biển ở nước ta:

 • pic

  Bài 2 trang 75 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 75 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào hình 31.5 SGK, Địa lí 12 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy thống kê vào bảng dưới đây các bãi biển có ý nghĩa quốc gia và các trung tâm du lịch biển của nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 76 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 76 tập bản đồ Địa lí 12, Bằng kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển – đảo.

 • pic

  Bài 4 trang 76 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 76 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nối các ô bên trái sao cho phù hợp với các ô bên phải:

Gửi bài Gửi bài