Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn và điền nội dung phù hợp vào bảng để nêu rõ đặc điểm của tự nhiên nước ta trong giai đoạn Cổ kiến tạo.

 • pic

  Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy chứng minh rằng giai đoạn Tân kiến tạo tuy là giai đoạn diễn ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của tự nhiên Việt Nam

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài