Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 73 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 73 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao cần phải sử dụng hợp lí và bảo vệ tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

 • pic

  Bài 2 trang 74 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 74 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào sơ đồ dưới đây các thế mạnh và hạn chế chủ yếu về tự nhiên để phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 74 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 74 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào lược đồ hình 41.2 SGK Địa lí 12, hãy trình bày sự phân bố ba loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Gửi bài Gửi bài