Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 62 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền vào lược đồ bên: - Tên các tỉnh: Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 • pic

  Bài 2 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 62 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 63 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 63 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 63 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 63 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào lược đồ và các hình 30 và 35,2 trong SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy làm rõ thực trạng mạng lưới giao thông của vùng:

 • pic

  Bài 5 trang 63 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 5 trang 63 tập bản đồ Địa lí 12, Bằng kiến thức đã có, hãy giải thích vì sao phát triển mạng lưới giao thông sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ.

Gửi bài Gửi bài