Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 13 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Điền tên các đảo vào chỗ chấm (...) ở lược đồ cho đúng, sau đó kẻ nối các đảo đó để thấy rõ vùng nội thủy của Việt Nam.

 • pic

  Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Địa lí 12, Đánh dấu × vào ô ☐ ý em cho là đúng: Nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Địa lí 12, Nối các ô và điền tiếp nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.

 • pic

  Bài 4 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 14 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới để nêu rõ ảnh hưởng và tác động của Biển Đông đối với thiên nhiên nước ta.

Gửi bài Gửi bài