Quảng cáo
 • Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Địa lí 12, Nối từng ô bên phải với 1 trong 2 ô bên trái sao cho phù hợp với đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 34 tập bản đồ Địa lí 12, Trình bày những thuận lợi, khó khăn chủ yếu về mặt tự nhiên để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu ở phần “Câu hỏi và bài tập” bài 21 trong SGK Địa lí 12, em hãy: - Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu của các loại trang trại của cả nước, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2006.

  Xem chi tiết

Gửi bài