Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 55 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.

 • pic

  Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Địa lí 12, Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 56 tập bản đồ Địa lí 12, - Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005

 • pic

  Bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 56 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu từ du lịch

Gửi bài Gửi bài