Quảng cáo
 • Bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 68 tập bản đồ Địa lí 12, Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo các loại cây của nước ta, của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005 và nêu nhận xét:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 68 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 69 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại.

  Xem chi tiết

Gửi bài