Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 32 tập bản đồ Địa lí 12, Sắp xếp các cụm từ đã cho vào ô trống thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 32 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy: - Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 33 tập bản đồ Địa lí 12, Cho bảng số liệu dưới đây:- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).

Gửi bài Gửi bài