Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền các điều kiện sinh thái nông nghiệp và hướng chuyên môn hóa sản xuất của từng vùng nông nghiệp vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 43 tập bản đồ Địa lí 12, Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.

 • pic

  Bài 4 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 43 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích vì sao trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Gửi bài Gửi bài