Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây: ......................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức những thay đổi trong tổ chức sản xuất nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thay đổi theo hai hướng chính:

- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Góp phần sử dụng tốt hơn nguồn lao động và các điều kiện tự nhiên, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản biến động.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài