Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 17 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên. - Địa hình và đất:

 • pic

  Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 18 tập bản đồ Địa lí 12, Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Gửi bài Gửi bài