Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 77 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 77 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy nêu những đặc điểm chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) ở nước ta:

 • pic

  Bài 2 trang 77 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 77 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 77 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 77 tập bản đồ Địa lí 12, Vì sao phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

 • pic

  Bài 4 trang 78 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 78 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của các VKTTĐ phân theo khu vực kinh tế năm 2007. Nhận xét và giải thích cơ cấu đó.

Gửi bài Gửi bài