Quảng cáo
 • Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 15 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về: - Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam: ....

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu “Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm “trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy: - Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 16 tập bản đồ Địa lí 12, - Cho biết sự di chuyển theo thời gian (theo tháng) của các cơn bão đổ bộ vào dọc bờ biển nước ta từ Bắc xuống Nam.

  Xem lời giải