Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 66 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên: - Tên các tỉnh: Đăk Lak, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.

 • pic

  Bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 66 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 67 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thông tin thích hợp vào bảng sau:

 • pic

  Bài 4 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 67 tập bản đồ Địa lí 12, Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên (tên nhà máy, công suất thiết kế, phân bố).

 • pic

  Bài 5 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 5 trang 67 tập bản đồ Địa lí 12, Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở Tây Nguyên?

Gửi bài Gửi bài