Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp nội dung phù hợp để nêu rõ bối cảnh và quá trình đổi mới ở Việt Nam:

 • pic

  Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền tiếp nội dung vào bảng dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài